شنبه 10 آبان 1393
English فارسی
 
درب اتوماتیک لولائی( پارکینگی)
درب اتوماتیک لولائی( پارکینگی)
این سیستم جهت درب پارکینگها و منازل و... طراحی شده و در نصب و راه اندازی آن هیچ گونه نیازی به تغییر درب موجود ساختمـان نبـوده ودر وضعیت فعلی آن قابل نصب می باشد. این نوع سیستم به صورت کنتـرل ازراه دور هدایت شده و باطری Back Up آن در زمـان قطـع بـرق انـرژی دستگاه راتاٴمین و در صورت نیاز به وسیله کلیدخلاص کن به حالت دستـی به آسانی باز و بسته می شود انواع دیگر دربهای پارکینگی به صـورت زیـر سقفی و کشویی ساده و تلسکوپی در صورت نیاز قابل نصب و را ه اندازی میباشد.